Engelsk plot blir svenska plottar

Fråga:

I filmsammanhang pratar man om en plot. Min gissning är att ni rekommenderar att det skrivs med två t i slutet, plott, eftersom det uttalas så. Om inte annat blir det ju konstigt om man skriver ordet i bestämd form med bara ett t.

Ingela

Svar:

Både stavningen plot och stavningen plott förekommer i svenska medier, så det finns stöd för båda i bruket. Sett till språksystemet är stavningen plott att föredra, eftersom det följer svenskans struktur för förhållandet mellan stavning och uttal. Det bör då böjas en plott, flera plottar, den plotten, de där plottarna. Detta är också den stavning och böjning som anges i Svensk ordbok.

Linnea Hanell, Språkrådet