Engelsk matporr är positivt laddad

Fråga: På svenska finns det sammansatta substantivet matporr, som syftar på överdådigt läckra bilder på mat. Ordet verkar oftast ha en positiv klang, men jag undrar hur det ser ut med engelskans food porn.

Mariah

Svar:

Porn – men inte den långa formen pornography – har använts sedan 1970-talet för att beskriva bilder och texter som man vältrar sig i och som framhäver de sinnliga aspekterna av ett ämne med en effekt som liknar den som pornografin har. Food porn, som är den vanligaste av dessa sammansättningar, är mestadels positivt laddat: drooling over some delicious food porn, medan de flesta andra har negativ betydelse. Poverty porn syftar till exempel på att man exploaterar fattigas lidande för att samla in pengar, medan property porn beskriver tv-program om lyxbostäder. Ruin porn, slutligen, beskrivs i ett exempel som ”images of once striking but now decaying buildings surrounded by scenes of desolation”. Invånarna i vissa amerikanska städer ogillar starkt att andra vältrar sig i deras förfall: Detroiters hate what they call ”ruin porn”.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet