En skämtsam typ av ordförande

Fråga: Jag hörde precis böjningen ordföringarna i stället för ordförandena. Är det korrekt och nytt?

Erica

Svar:

Ordföring används oftast på ett skämtsamt sätt. Det etablerade ordet, som också finns med i ordböckerna, är fortfarande ordförande, med böjningarna en ordförande, den där ordföranden, flera ordförande, de där ordförandena. Det bör man använda om det inte är tydligt att man skojar.

Anna Antonsson, Språkrådet