En perfekt storm är engelsk import

Fråga:

Varifrån kommer modeuttrycket en perfekt storm?

Roland

Svar:

Uttrycket perfekt storm har med all sannolikhet kommit till svenskan från engelskan. Det var ovanligt i svenskan fram till millennieskiftet, men år 2000 kom en amerikansk film med originaltiteln The perfect storm, vilket översattes till Den perfekta stormen.

I engelskan har storm en vidare betydelse än i svenskan, och kan syfta på olika sorters oväder. Ordet perfekt (perfect) har i det här uttrycket betydelsen ’fullständig’. En perfekt storm är ett dramatiskt vädertillstånd som orsakas av ett sammanträffande av en rad vädertillstånd som i sig inte är särskilt dramatiska.

Detta uttryck kan också användas metaforiskt för att beskriva ett sammanträffande av olyckliga omständigheter. Bland annat användes uttrycket flitigt i rapporter och analyser av finanskrisen 2007–08, så mycket att det 2007 kvalade in på det amerikanska universitetet Lake Superior state universitys årliga lista över ”Words banished from the queen’s English for misuse, overuse and general uselessness”, alltså helt enkelt en lista över klyschor.

Trots klyschmärkningen har det i praktiken inte blivit någon bannlysning för uttrycket, åtminstone inte i svenskan. I stället har det blivit betydligt vanligare i tidningsspråk under åren som gått efter finanskrisen, och kurvan ser inte ut att vända.

Linnea Hanell, Språkrådet