En kvarleva från forna tiders språk

Fråga:

Jag hörde i en dramaserie att en person sa I know that full well. Är det korrekt?

Madelaine

Svar:

Full användes som adverb i äldre engelska men numera lever det nästan enbart kvar som alternativ till very i kombinationen know full well, ofta om saker som är obehagliga att veta: I am looking out my window at a gray fall morning in Boston and know full well what gloom lies ahead; ”I know full well I could not be re-elected today” said Kassebaum.

Hans Lindquist, Malmö universitet