En bild behöver inte vara ett foto

Fråga:

Hur använder man orden foto och bild? Är det så att foto är originalet och bild är en kopia av det?

Björn

Svar:

Så här definieras orden i Svensk ordbok:

Bild: ’(plant) föremål som för synsinnet återger en del av verkligheten eller något som kunde vara verkligt; om teckning, målning, fotografi med mera’

Foto (fotografi): ’bild som framställts genom fotografering’

Orden kan alltså ibland vara synonymer, men bild är en överordnad term. En bild måste inte vara ett foto, men ett foto är alltid en bild.

Ingrid Olsson, Språkrådet