Egennamn kan få eget tillägg i norr

Fråga:

Min särbo är från Arjeplog och säger a före kvinnonamn och en före mansnamn. Finns det någon benämning på detta tillägg? Vet ni varför man gör så däruppe?

Bengt

Svar:

Det är ett allmänt nordskandinaviskt dialektdrag att egennamn föregås av ett slags artikel som har samma form som de personliga pronomenen han och hon eller obetonade varianter av dessa.

I norrländska mål används de obetonade formerna, alltså (e)n före mansnamn och a före kvinnonamn: (e)n Jonas, a Stina. I isländskan och många norska dialekter föredras i stället de betonade formerna, alltså hann/hún respektive han/ho.

På grund av sin placering före egennamn (preproprium) kallas denna artikel vanligen prepropriell artikel. Artikeln kasusböjs i isländskan och i de norska och svenska dialekter som har bevarad dativböjning.

På svenskt område förekommer konstruktionen med prepropriell artikel inte bara i Norrland (utom Hälsingland och Gästrikland), utan också i Västerdalarna och i norra Värmland. Traditionella husdjursnamn och vissa släktskapsord behandlas på samma sätt, till exempel a Majros, a mor. Normalt används artikeln inte till efternamn.

Anna Westerberg, Institutet för språk och folkminnen