Dubbla former i århundraden

Fråga:

Varför har engelskan båda formerna somebody/someone, nobody/no one, anybody/anyone etcetera? Finns liknande former i andra språk?

Benny

Svar:

Vi har inte kunnat hitta någon förklaring till denna dubbla uppsättning av pronomen, och vi känner inte heller till någon direkt motsvarighet i andra språk.

Orden har funnits med länge, med tidiga exempel från 1300- och 1400-talen i de flesta fall. De kan oftast användas med samma betydelse, men formerna med -one är ungefär dubbelt så vanliga som formerna med -body i skriftspråk och mer formella sammanhang.

För låtskrivare är det förstås praktiskt att ha tillgång till synonymer med olika antal stavelser, som i Stings If you love somebody:

If you need somebody, call my
name
If you want someone, you can
do the same

Vissa specialbetydelser har dock utvecklats, som a somebody, ’någon, en viktig person’, vilket utnyttjas i Gilbert and Sullivans ”when everyone is somebody then no one’s anybody”, ’när alla är någon, då är ingen vem som helst’.

Hans Lindquist, Malmö universitet