Dubbelt upp för citat och ironi

Fråga:

Någonstans i bakhuvudet hör jag min svensklärare skrika: ”Citationstecken läggs bara vid citat, och när ni är sarkastiska ska enkla citationstecken användas!” Är det så? Ska det vara enkla eller dubbla citationstecken i skrift där man gör citattecken med händerna när man pratar?

Melisa

Svar:

Vi rekommenderar dubbla citattecken, såväl för citat som för ironi (men sparsamt där!). Reservera de enkla citattecknen för citat inom citat och runt uppgifter om ett ords betydelse.

Ingrid Olsson, Språkrådet