Dubbel signal för mest och värst

Fråga:

Jag såg någon skriva ”Det var min mest galnaste stund” på Facebook. Kan man verkligen skriva så? Det räcker väl med antingen mest galna eller galnaste?

Rolf

Svar:

Att komparera både med mer/mest och med ändelse (-are/-ast) kallas dubbelkomparation: ”Det var min mest galnaste stund. Res till ett mer soligare ställe.” Vi rekommenderar att man endast komparerar med en form, antingen mer/mest eller -are/-ast, det vill säga ”Det var min galnaste stund” eller ”Res till ett soligare (eller mer soligt) ställe”.

Dubbelkomparation förekommer främst i informella texter och ihop med adjektiv som uttrycker värdeomdömen, för att signalera att något verkligen är mest och värst. Det kan fungera i vardagsnära, personliga texter, men det är ett lite riskabelt stilgrepp eftersom många läsare är kritiska till det.

Ingrid Olsson, Språkrådet