Du kan jobba på och i kommunen

Fråga:

Hur säger man egentligen: Jobbar jag i eller på kommunen? Och ska det vara i eller på skolan?

Linda

Svar:

Valet mellan i och är inte alltid självklart. Prepositionerna kan användas för att uttrycka rumslighet, det vill säga att något sker inuti eller ovanpå något. Men de kan också användas mer abstrakt, och då är de mindre förutsägbara.

Jag jobbar i Ljusdals kommun kan betyda dels att du arbetar i den geografiska kommunen Ljusdal, dels att du har kommunen som arbetsgivare. Jag jobbar på Ljusdals kommun tolkas däremot förmodligen enbart som att du arbetar i den kommunala verksamheten.

Vad gäller skolor används ofta för att tala om specifika skolor, medan i används för att tala om skolgången. Vilken skola arbetar du på? Det ska anställas en ny rektor på Spinettskolan. Alla måste gå i skolan. Båda barnen var duktiga i skolan.

För att hänvisa till den konkreta skolbyggnaden används oftast i: Det var bara 18 grader i skolan.

Ingrid Olsson. Språkrådet