Du kan hjälpa vuxendomen

Fråga: Vi säger barndom, ungdom och ålderdom. Är det inte dags att vi inför det logiska ordet vuxendom?

Johannes

Svar:

Jo, vuxendom är ju ett ord man mycket väl skulle kunna behöva och det är lätt att förstå, analogt med andra åldrar på -dom. Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok har inte med ordet, men det förekommer ibland i sociala medier och tidningar. Ibland är det markerat med citattecken, vilket tyder på att användaren är medveten om att ordet inte är riktigt etablerat, men att man ändå kommer att förstå det. Men vissa använder det som om det vore ett helt etablerat och vanligt ord. Det enda som står i vägen för ordet är att så få faktiskt använder det. Om fler svensktalande börjar använda det så skulle det ju finnas. Du får börja!

Sofia Tingsell, Språkrådet