Dialekt är annat än standardspråk

Fråga:

Jag skriver ibland på min nordhalländska dialekt. För att det ska bli bra använder jag danskt æ i vissa ord, till exempel ræden, ’rutten’, eftersom halländskan är starkt präglad av danskan. Kan man göra så?

Hans

Svar:

Att bestämma hur man ska överföra det annars bara muntliga dialektala språket till text kan vara knepigt. Problemet är ofta att det känns ovant att tvinga in dialekten i skriftmediet, som ju starkt förknippas med standardspråket. Man vill gärna att stavningen ska spegla vissa centrala delar av dialektens uttal, för att den så att säga ska behålla sin själ när den nu träder in i standardspråkets domäner. Ditt æ är ett bra exempel på just det, tror jag, eftersom æ inte alls förknippas med den svenska skrift vi normalt möter.

Att motivera bruket av æ med att halländskan egentligen är något slags danska är dock lite synd, tycker jag. Dialekten är någonting för sig, och den behöver inte relateras till något standardspråk, vare sig danska eller svenska. Sanningen är att dialektområden ofta hålls samman av rätt lokala omständigheter fjärran från såväl Stockholm som Köpenhamn.

Erik Magnusson Petzell, Institutet för språk och folkminnen