Det känns som om som att ökar i bruk

Fråga:

Läste nyss formuleringen ”det kändes som att jag slutade leva”. Är det korrekt?

Christina

Svar:

När det gäller konstruktioner med känns har det skett en språkförändring på senare tid.

För några decennier sedan konstruerades orden känns, verkar, förefaller, tycks, syns och så vidare nästan enbart med som om: ”Det känns som om jag slutade leva.” I dag har också som att blivit vanligt: ”Det känns som att jag slutade leva”.

Som om och som att används i regel synonymt, och båda varianterna brukar accepteras. Konstruktioner utan om och att blir också vanligare: ”Det känns som jag slutade leva”. Den varianten är mer vardaglig stilmässigt.

Ibland finns dock en nyansskillnad mellan som om och som att, där som om fungerar mer som liknelse och har mer hypotetisk funktion medan som att mer uttrycker ett faktum.

”Det verkar som att du har mycket att göra” är mer ett konstaterande av att du faktiskt har mycket att göra; ”Det verkar som om du har mycket att göra” är mer av gissning eller fråga om huruvida du har mycket att göra.

Linnea Hanell, Språkrådet