Deppen har ännu inte etablerat sig

Fråga:

Vilket genus har depp, kortformen för depression? En depp, med deppen i bestämd form, verkar vara vanligast, men finns det något som gör att neutrum är att föredra? Är depp i själva verket en kortform för deppande?

Niklas

Svar:

När jag söker i medietexter får jag många hundratals träffar på båda böjningarna: ”ta dig igenom deppet”, ”bota vinterdeppen” och så vidare. Ibland förekommer också artikel: ”En depp kommer nog senare i kväll”.

Totalt sett tycks dock n-genus, deppen, vara lite vanligare. Annars är det ganska vanligt att kortord i likhet med förkortningar får t-genus. Ibland påverkar förstås genus för hela uttrycket: en vd i konsekvens med en verkställande direktör. Men för depp ligger väl t-ordet deppande ofta närmare till hands än depression. Det kan dock skilja sig från fall till fall, och där depp mer tydligt är en kortform för depression är deppen ett naturligt val; det kan till exempel gälla för höstdepp/höstdepression.

Här går det alltså inte att säga vad som är rätt och fel, vi får se vilken form som sätter sig i längden.

Ola Karlsson, Språkrådet