Dem kan komma först i meningen

Fråga:

Jag läste nyligen formuleringen ”För att inte tala om läxorna. Dem hatade han.” Visserligen är dem kopplat till meningen före, vilket kan ses som en förmildrande omständighet, men jag tycker ändå det låter fel med dem här. Jag har sett flera exempel där dem används på detta sätt. Varför skriver vi så?

Mats

Svar:

Dem är objektsformen av de. Vi är vana vid att objekten kommer efter verbet, enligt mönstret han hatar dem, och det är nog därför du tycker att det här låter konstigt. Det är dock fullt korrekt att sätta objektet först på detta sätt.

Linnea Hanell, Språkrådet