Cirkularitet följer etablerat mönster

Fråga:

Skriver man cirkuläritet eller cirkularitet? Jag ser att båda formerna förekommer.

Marie

Svar:

Det bör heta cirkularitet. Svenska adjektiv som slutar på -är brukar ha en substantivform som slutar på -aritet. Några andra exempel är populär–popularitet, singulär–singularitet, vulgär–vulgaritet.

I en databas över svenska tidningar är också cirkularitet klart vanligast: det får drygt 2 800 träffar, medan cirkuläritet bara får drygt 300.

Linnea Hanell, Språkrådet