Bokstavligen bildligt talat

Fråga: Jag har hört ordet literally användas där betydelsen som åsyftas uppenbarligen inte alls är 'bokstavligen' utan tvärtom 'bildligt talat'. Hur vanlig är den användningen?

Enge Simmson

Svar: Det här "felaktiga" bruket brukar ofta kritiseras av lärare och språkexperter som ogillar språklig förändring. I själva verket är det ovanligt med exempel där den bokstavliga betydelsen är helt orimlig. Av 100 slumpmässigt utvalda förekomster i talspråk hittade vi bara en handfull i stil med I'm literally burnt out eller They are literally at death's doorstep. Betydligt vanligare är att literally används i en förstärkande betydelse, där ordet inte heller riktigt betyder 'bokstavligen', som i She was literally mad at me och We literally bumped into each other. Medan de "orimliga" användningarna bör undvikas i formella sammanhang har den förstärkande betydelsen blivit mer accepterad.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet