Bjonk används när något saknar glans

Fråga:

Ordet bjonk används ofta i min familj. Det kan till exempel sägas om en spegel som ska vara blank men inte är det. Är
ordet ålderdomligt eller en finlandism eller helt enkelt ett hittepåord?

Barbro

Svar:

Adjektivet bjonk finns med i Svenska Akademiens ordbok från 1911. Där står att ordet används i Finland, särskilt i Nyland. Definitionen de ger är ’matt, glanslös, dunkel; om ögon, metall, glas och dylikt’.

Linnea Hanell, Språkrådet