Bindestreck ger tydligare uttryck

Fråga:

Skriver man ett till ett-förhållande på det här sättet, eller hur gör man?

Yvonne

Svar:

Vi rekommenderar i första hand ett-till-ett-förhållande, men även din variant fungerar.

När förledet är en fras som består av fler än två ord, sätts i regel bindestreck mellan alla orden: allt-i-ett-paket, dörr-till-dörr-leverans, gör-det-själv-handböcker, mun-mot-mun-metoden. Ju fler led uttrycket innehåller, och ju ovanligare det är, desto större behov av att tydliggöra uttrycket genom att hålla ihop det med bindestreck: Nu hade han tagit på sig den där vad-var-det-jag-sa-minen igen.

Kortare uttryck kan också – om tydligheten inte blir lidande – skrivas med bindestreck endast framför det sista ledet, berg och dal-bana, eller i ett ord, bergochdalbana, om det är mycket fast och etablerat.

Det är alltså etableringsgrad och läsbarhet som avgör vilket skrivsätt som är lämpligast.

Gabriella Sandström, Språkrådet