Bestrida kan ha motsatt betydelse

Fråga:

Om bestrida betyder både ’tillbakavisa, förneka’ och ’betala’ – hur ska man då tolka uttrycket bestrida faktura?

Margareta

Svar:

Det stämmer att ordet bestrida kan ha två betydelser som kan vara närmast motsatta. I betydelsen ’tillbakavisa, förneka’ kan man tänka att bestrida innebär strida mot. Den betydelsen är nog intuitivt begriplig för de flesta.

Den andra betydelsen är ’ansvara för, ombesörja’, oftast i relation till en betalning. Där är ledet strida något förvirrande eftersom det inte handlar om någon krigisk insats. En teori är att det handlar om en medellågtysk betydelseförskjutning, där bestriden kan betyda ’bestiga’ (en häst), och så gått vidare via ’tygla’ till ’sköta’ och slutligen till ’ombesörja’. Den teorin läggs fram i Svenska Akademiens ordbok från 1906.

När ordet bestrida används tillsammans med faktura brukar det oftast handla om att protestera mot fakturan, alltså att argumentera för att man inte borde behöva betala. Att bestrida en kostnad kan dock betyda både att stå för kostnaden, det vill säga att betala, och att protestera mot kostnaden, det vill säga att inte betala.

Den här dubbeltydigheten gör ordet bestrida lite riskabelt att använda i vissa sammanhang, särskilt sådana där betalning är inblandat. Statsrådsberedningens ”svarta lista” med ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk avråder därför från att använda ordet bestrida i betydelsen ’ansvara för betalning’

Egentligen kan det vara klokt att undvika att använda ordet bestrida också i protestbetydelsen i sammanhang där pengar är inblandade, för att undvika missförstånd. Åtminstone bör man säker-ställa att det framgår i vilken betydelse man använder ordet. Det finns ju en juridiskt signifikant skillnad mellan att stå för en betalning och att vägra betala.

Linnea Hanell, Språkrådet