Avhämtning görs ofta av kunden

Fråga:

Jag och några kolleger diskuterar skillnaden mellan upphämtning och avhämtning, men vi kan inte enas. Kan ni hjälpa oss att skilja på begreppen?

Isak

Svar:

De två orden upphämtning och avhämtning ligger mycket nära varandra i betydelse, och i många fall är de utbytbara. Båda handlar om att föra med sig något, exempelvis en vara, från en plats.

En tendens är att upphämtning kan omfatta både det att föra med sig varan och att ta den till en annan plats. Exempelvis kan en bilfirma erbjuda upphämtning av en trasig bil, vilket innebär att ta den från kunden till en verkstad. I det sammanhanget skulle inte avhämtning passa.

Ordet avhämtning tenderar å sin sida att användas mer med fokus på att varan flyttas från platsen. Ofta används avhämtning i sammanhang som rör restauranger eller butiker, och då är det normalt kunden som genomför avhämtningen, inte butiken eller restaurangen. Det kanske beror på att den som talar om avhämtning har fokus på att lämna ifrån sig varan, och inte intresserar sig för vad som händer med den efteråt. Exempelvis kan en restaurang meddela att den inte har några sittplatser utan bara lagar mat för avhämtning. I de flesta sammanhang där man talar om avhämtning skulle dock även upphämtning fungera.

Linnea Hanell, Språkrådet