Återigen händer gång på gång

Fråga:

Vad är skillnaden mellan återigen och igen? Det räcker väl att säga igen?

Jeff

Svar:

Ofta är det ingen skillnad, men det kan vara så att igen indikerar att något hände en gång till, medan återigen antyder att upprepningen ägde rum mer än vid ett tillfälle.

Detsamma gäller återupprepa, som också kan signalera att det var mer än en upprepning.

Maria Bylin, Språkrådet