Åsa har rötter hos en hednisk gud

Fråga:

Jag har hela tiden trott att mitt namn, Åsa, betyder gudinna. Stämmer det?

Åsa

Svar:

Den urnordiska förleden *ansuR (vikingatida as) betyder ’hednisk gud’ (asterisken före betyder att formen är rekonstruerad). Själva namnet Åsa (fornvästnordiskt Ása) är ursprungligen en smekform till kvinnonamn på As-/Ås-, till exempel Asgærðr (Åsgärd) eller Asgunnr (Åsgun). Namnet Asa/Åsa var ett av de vanligaste namnen på våra runstenar.

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen