Använda kan ge texten bättre flyt

Fråga:

Uttrycket använda sig av, alltså reflexivt, verkar bli allt vanligare, även där använda vore ett rimligt och enkelt alternativ. Finns det några rekommendationer här som vi kan använda oss av (!) i kontakten med studenter?

Camilla

Svar:

Jag gjorde några sökningar i en stor textdatabas och visst ser det ut som en ökande trend, men över rätt lång tid. Kurvan börjar stiga kring 1970 och toppar på 90-talet, varefter den håller sig på samma nivå. Det är möjligt att uttrycket därmed också smyger sig in i allt mer formella kontexter, men det skulle vara ett ämne för en hel avhandling, så jag nöjer mig med att konstatera att skillnaden mellan använda och använda sig av i de flesta fall är marginell: en nyansskillnad där man förflyttar fokus mellan subjektet och objektet, eller får själva användandet att låta mindre till sin omfattning. Jag ser också att vi ofta får språkfrågor som formuleras med använda sig av trots att använda hade gått lika bra (”Är det okej att använda sig av x i stället för y?”).

Båda uttrycken fungerar bra, men vi rekommenderar att man skriver enkelt, utan onödiga upprepningar, och utan ord som inte tillför något. Om det finns många använda sig av i samma text är det alltså helt på sin plats att tipsa studenten om att det kan räcka med använda. Inte för att använda sig av är fel, men för att få texten att flyta bättre.

Maria Fremer, Språkrådet