Anmärka är bara negativt i svenskan

Fråga:

Jag har alltid trott att anmärkningsvärt är ett negativt ord, alltså något som värt att anmärka på? Är det inte så?

Rolf

Svar:

Nej, så är det faktiskt inte. I Svensk ordbok ges definitionen ’värd att notera eller uppmärksamma (ofta på grund av någon oväntad egenskap)’. Det kan tyckas märkligt med tanke på att verbet anmärka i regel har negativ innebörd, ’framföra kritik’. Men det kan också ha den neutrala betydelsen ’framhålla, påpeka, yttra’.

Enligt Svenska Akademiens ordbok har det tyska lånordet anmärka utvecklat en negativ innebörd bara just i svenskan. Där framgår för övrigt även att anmärkningsvärd historiskt har kunnat ha samma negativa innebörd: ”(numera föga brukligt) som förtjänar ogillande eller klander; klandervärd”.

Ola Karlsson, Språkrådet