Ändrat språkbruk för nya klimatmål

Fråga:

Vid klimattoppmötet i Glasgow 2021, beslutade man att phase down (’fasa ner’) användningen av fossila bränslen i stället för att phase out (’fasa ut’). Vad är skillnaden?

Ian

Svar:

To phase down innebär att minska användningen av kol, olja och gas långsammare än om man använder to phase out. Phase out tydliggör också att slutpunkten är att man helt slutar använda fossila bränslen.

Verbfrasen phase down användes inte särskilt flitigt förrän den kom på tapeten vid klimatmötet. Däremot hittar vi många tidiga förekomster av phase out – och intressant nog dyker många av dessa upp i just miljösammanhang: it would be very difficult for Sweden to phase out nuclear power completely; the Group of 20 nations agreed to phase out fossil fuel subsidies.

Verbet phase verkar alltså sedan tidigare ha varit etablerat på området och den nya partikeln down kontrasterar mot den gamla out.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet