Allt som hägrar är inte positivt

Fråga:

Två gånger på sistone har jag läst att ”oron hägrar”. Detta känns konstigt. Visst har det väl tidigare varit så att hägra använts enbart i positiva sammanhang som ”framtiden/målet/lyckan hägrar”? Eller minns jag fel?

Sonja

Svar:

Du har rätt i att hägra ofta används i positiva sammanhang, eller åtminstone om något som är lockande för den som det handlar om (även om det som hägrar inte är positivt i sig). I Svensk ordbok definieras ordet som ’stå som en lockande dröm’.

Men när jag söker i ett tidningstextarkiv kan jag konstatera samma sak som du, nämligen att ordet används även i sammanhang där det som hägrar inte alls ter sig särskilt lockande:

”Nu hägrar fortfarande en hel del skador över spelartruppen …”

”Det turbulenta året är på väg mot sitt slut och framöver är det lågkonjunktur som hägrar

”I dessa tämligen kulna och gråa tider, när mörkret hägrar redan vid tre-fyratiden på eftermiddagen …”

Nu har jag ju bara tagit en snabbtitt, och inte gjort någon utförligare undersökning, men det skulle kunna vara så att hägra är på väg att förlora betydelsenyansen att det som hägrar är lockande, och få en allmännare betydelse, ’något som väntar’.

Anna Antonsson, Språkrådet