Ålderman kan bli ordförande i gillet

Fråga:

I ett av Uppsalas landskapsgillen finns bland annat följande förtroendeuppdrag: ålderman (ordförande), syssloman (vice ordförande), gillemor/gillefar (klubbmästare), skåpsyster/skåpbroder (vice klubbmästare), skänksyster/skänkbroder (dryckesansvarig), skådesyster/skådebroder (revisor), stadsyster/stadbroder (revisorssuppleant). Finns det fler könsneutrala benämningar?

William

Svar:

En möjlighet är att använda de titlar som du tar upp inom parentes, det vill säga ordförande, vice ordförande, klubbmästare och så vidare. Detta har jag sett att andra gillen har gjort. På så vis kringgår ni problematiken i valet mellan till exempel ålderman, ålderkvinna eller ålderperson.

Per Klang, Språkrådet