Språkfrågor

Preposition ökar under pandemin

Jag tycker att man ser ordet amid hela tiden i nyhetsrapporteringen om coronakrisen på engelska. Har det blivit mer vanligt förekommande i och med krisen eller är det bara att jag har hakat upp mig på ordet och därför lägger märke till det mer nu?

Engelskan kan påverka ordvalet

I en nyhetssändning på radion hänvisades till EU:s ambassadör till FN. Jag hade förväntat mig EU:s FN-ambassadör eller EU:s ambassadör i FN. Är prepositionen till ett lån från engelskans the ambassador to the UN?

Faneret styr valet av böjningsform

Heter det betsad ekfaner eller betsat ekfaner? Det heter ju betsad ek, men det kanske blir betsat när det syftar på faner?

Kloss utklassar stavningen klots

Jag såg nyss meningen ”En rund klots i ett fyrkantigt hål”? Stavningen klots känns avig. Hur vanlig är den egentligen?

Egennamn kan få eget tillägg i norr

Min särbo är från Arjeplog och säger a före kvinnonamn och en före mansnamn. Finns det någon benämning på detta tillägg? Vet ni varför man gör så däruppe?

Många olika ord för målgrupper

Vilken benämning är lämplig för de personer som en myndighet finns till för och vänder sig till: medborgare, invånare, kund eller något annat?

Ändelse ger signal om efternamn

Vad betyder den svenska efternamnsändelsen -in, som i Brolin, Melin och Dahlin? Och varför är så många svenska efternamn uppbyggda så?

Variant vanligast i sagovärlden

I Språktidningen 2/2021 diskuterades skillnaden mellan ”de levde lyckligt – eller lyckliga – i alla sina dagar”. Vad heter detta på engelska?

Ny varning för värsta vädret

Häromdagen sades på tv att SMHI hade utfärdat en klass-tre-varning för Norrlandskusten. ”Det var inte så farligt”, tänkte jag, ”värre vore ju en klass-ett-varning.” Men där hade jag fel. Vad är egentligen regeln, vad är bäst? På tåg är ju klass 1 finast, men när det gäller öl är klass 1 simplast.

Svensk form på ny kryptokonst

Jag undrar hur kryptokonsten NFT (non-fungible token) böjs. Vad heter NFT i plural på svenska? Och heter det en eller ett NFT?

Visst kan du inleda med som

Kan man börja en mening med som? Till exempel i en rapport: ”Som tabellen visar är andelen kvinnor högre än andelen män”.