Zzzmal sak att klassa orden

Text:

Att förstå skillnaden mellan olika språkliga kategorier är en lätt match – man klarar till och med av det i sömnen. Forskare i neurovetenskap vid Cambridge university har visat att vi kan sortera ord även när vi inte är medvetna om vad vi gör. De testade tesen genom att låta försökspersoner höra ett antal ord. Genom att trycka på en av två knappar fick de placera orden antingen i gruppen ”djur” eller i gruppen ”sak”. Ett knapptryck med höger hand stod för djur och ett med vänster hand stod för sak. Samtidigt observerades deras hjärnaktivitet, eftersom forskarna ville se när deltagarna började trycka på knapparna av ren rutin.

Försökspersonerna slussades sedan in i ett mörkt rum, där de sakta fick slumra in. När de somnat utsattes de för nya ord som skulle kategoriseras. Även om de inte längre tryckte på knappar var hjärnaktiviteten densamma. När namnet på ett djur uttalades aktiverades de delar i hjärnan som förknippas med höger hand och vice versa när namnet på en sak lästes upp. Deltagarna kategoriserade alltså ord också när de sov.