Vissla

Text:

”Hur högt visslar du?” frågar en rubrik i Svenska Dagbladet, och menar inte tonhöjden på dina visselkonserter. Den nya, överförda betydelsen av vissla handlar i stället om att dra uppmärksamhet till omgivande missför­hållanden. Ordet har sin grund i engelskans whistle­blower, som betecknar en person som säger ifrån vid oegentligheter. Det kan gälla allt från dålig personalpolitik på arbetsplatsen till korruption i samhället. En whistleblower kan också kallas visselblåsare eller visslare på svenska.