Vi blir dummare på engelska

Text: Patrik Hadenius

Det brukar sägas att man blir dummare om man inte får prata på sitt modersmål. Akademi­ledamoten Horace Engdahl har till exempel använt det som argument för att vi oftare bör använda svenska och inte slentrianmässigt engelska. Jag håller helt med. På sitt modersmål är det enklare att säga vad man vill, på ett andraspråk säger man det man kan.

Men det finns en fälla. För när vi talar om modersmål i Sverige, handlar det inte alltid om svenska. Det finns långt över 100 olika språk representerade som modersmål i Sverige. Statistiken är osäker, men finska, serbokroatiska och arabiska är troligen de största, vid sidan om svenska. Sedan kommer kurdiska, spanska, tyska, persiska, norska, danska, polska, albanska och så vidare.

Och när vi glömmer dem förlorar vi inte bara i intellektuell skärpa. I detta nummer av Språktidningen skriver Ingela Bel Habib om hur det får svensk exportindustri att förlora beställningar.

Hennes studier visar att små och medelstora företag i Sverige är sällsynt dåliga på att använda språkkompetens. Jämfört med andra europeiska länder är vi klart sämst, och enligt företagens egna uppskattningar betyder det att vi säljer mindre.

Det är inte bara vi som blir dummare när vi använder engelska. De som ska köpa blir mindre intresserade om vi inte pratar på deras modersmål.