Verbal länk mellan Sibirien och Nordamerika

Text: National Geographic

Ett nästan utdött språk i centrala Sibirien, ket, har visat sig ha mycket gemensamt med na-denespråken, en utbredd familj av språk som talas av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Länken mellan ket och na-dene kan hjälpa oss att förstå varifrån de första amerikanska invånarna kom.

Fynden kommer från Edward Vajda, som leder centret för östasiatiska studier vid Western Washington University. Han har bland annat kartlagt hur verb bildas med hjälp av speciella prefix i språket ket, och visat att den processen skiljer sig markant från hur man bildar verb i andra, närliggande språk. Na-denespråken däremot, som talas tusentals mil från Sibirien, bildar verb på ett närmast identiskt vis.

Detta och andra påtagliga likheter gör att man kan anta att språken är släkt, och att det därmed också bör råda släktskap mellan ket-talarna och na-denetalarna. Kopplingen mellan språken, och folken, kan vara så gammal som tio tusen år.