Vardagen kan kliva uppåt

Text:

De är alla ord som finns, eller har funnits, i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Orden har också prytts med förkortningen vard., ’vardagligt’ – en av listans så kallade bruklighetsmarkörer.

– SAOL:s redaktörer verkar jobba efter en stilskala, där de vardagliga orden hör till ett ”lägre” språk, säger språkvetaren Joel Landberg, som har skrivit forskningsrapporten SAOL och vardagsspråket.

Han har sammanställt de ord på p som har stämplats vard. i någon av de sex upplagor av SAOL som kommit ut under 1900-talet.

Ett ord kommer typiskt in i ordlistan som vard. och har kvar markeringen också i senare upplagor. Ett exempel är plankning. Orden kan också mista sin markering och ”flyttas upp” i stilskalan. Plufsighet ansågs vardagligt 1950, men hade blivit ”finare” 1998.