Vädjan för meänkielis framtid

Text:

Met halvama ette meän kieli pyssyy elävännä. Så säger man ’vi vill att vårt språk lever vidare’ på meänkieli (tornedalsfinska), ett av de svenska minoritetsspråken. Det fick viss uppmärksamhet genom Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula och Klaus Härös film Elina - som om jag inte fanns.

Men utanför fiktionen tycks det inte vara många som bryr sig om meänkieli i dag. Allt färre unga talar språket, och det riskerar att försvinna om inga speciella satsningar görs. Den slutsatsen drar Harriet Kuoppa, forskningsarkivarie på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Harriet Kuoppa vill stärka språkundervisningen i skolan, där det finns ett stort behov av lärare och böcker. Hon föreslår också stora satsningar på universitetsutbildning i meänkieli.