Ute 2 april 2009

Text:

Engelska lånord hotar inte svenskan. Det gör däremot föreställningen att engelskan är ett bättre och uttrycksfullare språk.

plus:

  • Skrivstilen som kollapsade
  • Är man om sig eller kring sig?
  • Solrésol - ett sjungande språk