Upprepning ger färdighet

Text:

Nu är det zebrafinkarnas tur att bidra till nya rön om människans språkinlärning. Fåglar lär sig nämligen parningssånger på liknande sätt som barn tar till sig språk: genom att lyssna och härma sina föräldrar. I en amerikansk studie har man sett att finkarna snabbt memorerar äldre fåglars sång, men innan de kan sjunga den måste de repetera den – upp till 100 000 gånger. Man upptäckte att det så kallade Brocas område i hjärnan, som är centrum för språkinlärning och språkproduktion, och som man visste var inblandad i upprepningen, även aktiveras vid memoreringen av sången. Forskarna hoppas att upptäckten kan hjälpa människor med språkutvecklingsproblem.