Ungdomar får 6000 om de talar älvdalska

Text:

Alla ungdomar i Älvdalen som slutar nionde klass 2010 och då talar älvdalska får 6 000 kronor. För att få stipendiet måste eleven ha intyg från lärare, föräldrar och tre andra vuxna om att eleven aktivt talar älvdalska. Dessutom ska han eller hon som examen prata älvdalska med representanter för en stipendienämnd.

Stipendiet finansieras av Älvdalens Besparingsskog.

- Med detta stipendium vill vi främja älvdalskans överlevnad, och hoppas att den ska användas mer. Det är ett rikt språk, speciellt vad det gäller att beskriva naturen, säger Roland Back, ordförande i Besparingsskogens Jordägarnämnd.

Älvdalens Besparingsskog bildades 1888, då en del av kronans mark avsattes för den fattiga befolkningen i Älvdalens socken. Överskottet ska användas som bidrag till skogsbruk i de privata skogarna, samt till bygdens bästa.