Tydlighet kan ge koll på semikolon

Text:

”Semikolon kan användas mellan huvudsatser när man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande.” Det kan man bland annat läsa i Svenska skrivregler. Men bara ett av tre semikolon i texterna på nätet används enligt rekommendationerna. Många skribenter använder skiljetecknet där kolon i stället hade varit rätt val. Det visar Alexander Katourgis kandidatuppsats i svenska från Högskolan i Gävle. För att öka träffsäkerheten föreslår han tydligare regler, i stil med ”semikolon ersätter konjunktion – främst för eller – mellan huvudsatser”. Alexander Katourgi har undersökt användningen av semikolon i bloggar och artiklar i nyhetsmedier. I bloggar används bara vart femte semikolon på rätt sätt. I artiklarna är däremot vartannat semikolon korrekt tillämpat. Sammantaget följer 35 procent av semikolonen rekommendationerna.