Tvångsglädje

Text:

Den amerikanska författaren Barbara Ehrenreichs bok Gilla läget handlar om påtvingad positiv livssyn. Enligt henne är dagens samhälle en glädjediktatur, där ansvaret för lyckan lastas på individen. I Dagens Nyheter intervjuas hon om boken: "Barbara Ehrenreich utsattes för tvångsglädjekulturen första gången när hon drabbades av bröstcancer. Då fick hon höra att en positiv inställning skulle besegra sjukdomen och att cancern rent av kunde betraktas som en gåva, en möjlighet till karaktärsdaning."