Tvååringar är hejare på grammatik

Text:

Vi lär oss avancerad grammatik innan vi lär oss formulera och uttala fullständiga meningar. Ny forskning visar att barn redan vid 21 månaders ålder förstår modersmålets grammatiska strukturer.

Psykologer vid University of Liverpool lät tvååringar höra meningar med påhittade verb, och bad dem peka på en av två bilder. Barnen fick till exempel höra en sats som the rabbit is glorping the duck, som betyder ungefär ’kaninen glorpar ankan’ – där glorpar förstås är ett nonsensverb. 

 
När de hört detta kunde de peka på bilden där en kanin gör något med en anka, vilket tyder på att de kände till strukturen: att ett subjekt påverkar ett objekt genom en handling, som uttrycks med ett verb. 
 
Denna kunskap hjälper också barnen att lära sig nya ord. Med hjälp av meningsbyggnaden kan de räkna ut ett okänt ords möjliga betydelser.