Tumregel

Text: Bo Bergman

Ordet tumregel började användas i svenskan på 1800-talet, och i en gammal fysikbok heter det om regeln: ”Om man håller den högra handen i strömmens riktning, och vänder handens insida mot magneten, afviker nordändan åt tummens håll (tumregeln).” Det rör sig om en regel inom elektroniken som härstammar från Danmark, där den bland annat har kallats tommelfingerreglen.

Men några årtionden in på 1900-talet uppträder en ny tumregel, som ungefär har innebörden ’enkel minnesregel; riktlinje; praxis’. Förlagan ska vi söka i engelskans rule of thumb eller thumb rule. Det uttrycket har väl uppkommit genom sättet att mäta med tummen för att få ett ungefärligt mått. Vissa ordforskare tror att rule of thumb ska knytas till bryggerinäringen. Förr brukade bryggmästaren sticka ner tummen i ölkaret för att få en uppfattning om brygdens temperatur.

Rule of thumb har också använt s om trådprovet vid kokning av sockerlag: när lagen har uppnått runt 115 grader, ska man kunna dra en droppe till trådar mellan två fingrar.

Ytterligare en förklaring dyker ibland upp – en skröna: tumregeln skulle från början ha föreskrivit att en make inte får bestraffa sin hustru med ett spö tjockare än hans tumme…