Trulig same skrev klassiker

Text:

I år är det hundra år sedan den första boken av en  samisk författare kom ut på samiska: Muitalus sámiid birra (’En bok  om samernas liv’), av den legendariske renskötaren Johan Turi.

Men det behövdes en dansk konstnärinna för att boken skulle bli verklighet. Emilie Demant Hatt mer eller mindre tvingade den motvillige Johan Turi att sätta sig i en stuga vid Torneträsk under några  månader. Tillsammans lyckades de skapa en klassiker, trots att hon knappt kunde samiska, och Johan Turi knappt kunde skriva.

Även tidigare hade litteratur getts ut på olika samiska dialekter, men det var överhetens översatta katekeser och postillor som skulle fostra samerna till ett liv i tukt och lydnad.

Hundraårsjubileet uppmärksammas genom att boken ges ut som ljudbok. Detta för att samiskspråkiga ska kunna ta del av sin litteraturskatt många samer kan fortfarande inte läsa eller skriva sitt eget språk.