Tre ord med åldersstämpel

Text:

1 toddlare används främst inom forskning och pedagogik. Det kommer av engelskans toddler, ’en som tultar’. Toddlare används om barn som är ungefär mellan ett och tre år.

2 -minusare  Efterledet -plussare, som i 50-plussare, har ökat stadigt i användning sedan 1990-talet. Nu har efterledet -minusare börjat sprida sig – i en kreativ lek med ett etablerat uttryck.

3 ålderism kommer från engelskans ageism. Det används framför allt om diskriminering av äldre, till skillnad från åldersdiskriminering, som används för att tala om diskriminering både av alltför unga och alltför gamla.