Tre nya sätt att spela pingpong

Text:

1 skuldpingis. I vintras bollade regeringen och oppo­sitionen ansvaret för våldet i Malmö mellan varandra. Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson tröttnade. Han hade svårt att vara ”tolerant mot den skuldpingis som regeringen och Social­demokraterna ägnat sig åt”.

2 bloggpingis. Även politiker har upptäckt bloggar som ett sätt att framföra argument. I Sveriges radio intervjuades socialdemokraten Tommy Waidelich om att debatten inom partiet förs via bloggpingis.

3 forskningspingis. Tes, antites och – möjligen – syntes. När den ena forskaren säger si, varpå den andra forskaren säger så, och båda har vetenskapliga bevis för sina påståenden, upp­står forsknings­pingis.