Tolkarnas roll oklar i vården

Text:

En tolk är patientens medhjälpare, inte en del av vården. Det är en spridd uppfattning, som stärks av att anhöriga  i många fall får agera tolk åt sina sjuka släktingar på sjukhus och vårdcentraler. Nabi Fatahi, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, har intervjuat läkare, sjuksköterskor och patienter om deras syn på tolkar. Hans resultat visar på ett utbrett missförstånd när det gäller tolkarnas roll som opartiska förmedlare av information – med specialkunskaper. De kommer in sent, vilket ofta innebär att de inte har rätt kvalifikationer eller ens talar rätt språk. Den yttersta konsekvensen blir att patienten får fel behandling.