TNC hotas av nedläggning

Text:

Regeringen vill i budgetpropositionen avveckla bidraget till Terminologicentrum, TNC. Nedskärningen innebär enligt vd:n Karin Dellby att både TNC och vården av svenskt fackspråk är hotade.

– Det finns en stor risk att vi tappar den terminologiska kompetens som finns.

Statssekreterare Eva Lindström anser att det handlar om en principfråga. Eftersom TNC är ett aktiebolag måste det bära sina kostnader.