Tierp sägs inte längre vara skit

Text: Per Wikstrand

Enligt ett förslag ska Tierp ursprungligen ha avsett en fors i Tämnarån (bilden) och vara sammansatt av fornsvenska ti, ’gudar’ eller ’offer’ och varpa, ’kasta’, besläktat med varp. Man får tänka sig att vattnet ”kastar” sig fram genom forsen. Tierpforsen ska ha legat där Tämnarån bryter igenom Uppsalaåsen. Forsen ska sedan ha lånat sitt namn till en tings- och kultplats för Tierpsbygden. Bygden, i sin tur, har fått namn efter sin samlingsplats.

Enligt ett annat förslag kommer Tierp från ett konstruerat ord: Twi-wærp. Förleden i namnet är då ett urnordiskt twi, ’tvedelad’, och efterleden ett med verbet varpa besläktat warpio, ’höjdsträckning, ås’. Namnet skulle syfta på Uppsalaåsen och dess tudelning genom åsgenombrottet vid Torslunda. För Tierpborna torde dessa förslag vara trevligare än ett äldre, som påstod att ortnamnet innehöll dialektordet arp, ’smutsskorpa’ eller ’torkad skit’.