Tankeläsning kan hjälpa afatiker

Text:

Vilket ord tänker du på?  Nu kanske du inte kan hålla  det hemligt längre. Forskare vid University of California i Berkeley, USA, har lyckats lista ut vilka ord som försökspersoner har i huvudet, genom att mäta deras hjärnaktivitet. ¶ När vi lyssnar på någon som talar, aktiveras vårt hörselsystem i tinningloben. Hjärnan bryter ner ljudet till ljudfrekvenser på 1 till 800 svängningar per sekund. Varje frekvens aktiverar en särskild del av hjärnbarken. Detta gör det möjligt att härleda specifika ljud till en viss del av hjärnan. På liknande sätt fungerar det när en person tänker på ett visst ord. Då aktiveras samma delar av hjärnbarken som när ordet verkligen yttras. Det kan jämföras med en pianist som kan ”höra” en specifik ton bara genom att titta på tangenten  i fråga. ¶ Upptäckten innebär  att det kan bli möjligt att omvandla hjärnans elektriska signaler till ord. Försöks­personerna i undersökningen hade samtliga afasi, och därmed olika grad av svårigheter att tala och förstå talat språk. ¶ Den nya tekniken ger hopp  åt tusentals människor med afasi, menar Robert Knight, professor i psykologi och  neurovetenskap.